Ние планираме всеки един от дните си

За да достигнем крайната цел на нашето пътуване – спирка Видин, ние планираме всеки един от дните си, маршрута си, провизиите си. Това ни помага, да спазваме предварително предначертания план и да вървим по график. Така и тази сутрин, станахме рано, пихме по кафе, подготвихме се и потеглихме към предпоследната спирка от нашата експедиция – Оряхово.
Аналогично, за постигане на крайната цел на всеки човек с диабет в Борбата му с Диабета, а именно – добрият контрол, освен гликираният хемоглобин, ключова роля има един показател, за който се говори по-обстойно сравнително отскоро, а именно – „Време в целевата зона (Time in Range)“: Каква е постижимата цел за хората с диабет?
Какво означава „време в целевата зона“?
В резултат на изучаването и направените проучвания в областта на диабета днес е постигнат консенсус, че 70 mg/dl или 3,9mmol/l (долна граница) и 180 mg/dl или 10 mmol/l (горна граница) са границите, в които се измерва показателя „време в целевата зона“ при използване на CGM (сензор) за мониторинг на кръвната глюкоза. С други думи, ако вашата кръвна глюкоза е между 70 и 180 mg/dl (3,910 mmol/l), тогава вие сте „в целевата зона“, тъйкато хипогликемията е при стойности на кръвната глюкоза по-ниски от 70 mg/dl (3,9 mmol/l), а хипергликемията е над 180 mg/dl (10 mmol/l). Но, както е и при всичко останало при диабета, този диапазон е индивидуален и може да се различава при различните хора и възрасти.
За да е по-полезен анализа на този показател, е хубаво човек да се съсредоточи не върху определената „крайна цел“, а върху самия „процес“ на поддържане на глюкозата в целевата зона всеки ден. Предимството на преследването на „целите на процеса“ пред „крайната цел“ е: (1) изясняването на междинните стъпки за постигане на по-голямата цел и (2) премахване на огорчението и чувството за неуспех, когато се случват неочаквани неща. При поставяне на „цели на процеса“ фокусът е върху последователността и рутинната работа- ако правя това, то резултатът ще се погрижи сам за себе си. Ето „целите на процеса“ за постигане на по-дълго време в целевата зона:
1.Получете колкото можете повече данни за нивата на кръвната си глюкоза в денонощието- това е най-важното средство за постигане на максимално време в целевата зона. Както казва старата поговорка: „Вие не можете да управлявате това, което не измервате“. За тези, които използват само глюкомер, най-важното време за получаване на данни за глюкозата е преди хранене и два часа след хранене. Друга възможност е да носите CGM и да се съобразявате със стрелките за посоката на изменение на кръвната глюкоза в реално време. Както казва д-р Стив Еделман, „Стрелките на тенденциите са най-важната част от CGM и те имат голямо значение при определяне на дозите инсулин и предприемане на други стъпки, за да останате в целевата зона. Няма начин да останете в целевата зона, ако не гледате стрелката за тенденциите всеки път, когато погледнете сензора си. “
2. Oпитайте се да сведете до минимум големите отклонения на нивата на кръвната ви глюкоза и да избягвате нещата, които ги причиняват.
„Не можете да получите голямо време в целевата зона, ако не сте внимателни с това, което ядете. Храната е ключът!“ Когато ядете храна с по-високо съдържание на въглехидрати (напр. над 30 грама), приемането на инсулин най-малко 20 минути преди първата хапка може наистина да подобри времето в целевата зона. Въглехидратите повишават кръвната захар по-бързо, отколкото поставеният инсулин я намалява, така че времето между двете събития е от същественозначение.
3. Направете „корекции на курса“, когато се появят нива на кръвната ви глюкоза извън целевата зона- например, като се разхождате, за дакоригирате високи нива на глюкоза, или като поемете таблетка глюкоза, за да севъзстановитебързо от ниските. С други думи, един от най-добрите начини за максимизиране на времето в целевата зона е да се сведе до минимум времето извън целевата зона. За това помага бързото „хващане“ на високите и ниски нива на кръвната глюкоза и предприемането на съответните мерки.
4. Установете своите „добри дни“ (Bright Spots) и се опитайте да ги повторите- помислете: какво се случи, какво направих, за да имам през този ден толкова много време в целевата зона? Мога ли да повторя своите действия?
5. Изградете свои правила за намаляване на дните „минни полета“ (Landmines )- когато виждам, че днес съм имал по-малко време в целевата зона, нека помисля какво направих, за да се случи това? Как мога да избегна тези резултати следващия път?
Трябва да се опитаме да постигнем най-голямото време вцелевата зона, което може да бъде разумно постигнато, но не и за сметка на увеличаване на хипогликемията.“ Специалистите съветват, че добрите цели за хипогликемия са „не повече от 3% от деня (43 минути) по-малко от 70 mg/dl (3,9mmol/l) и не повече от 1% от деня (14 минути) по-малко от 54 mg/dl (3 mmol/l)“. Ърл Хърш също препоръчва в не повече от 5% от деня кръвната глюкоза да е по-малко от 70 mg/dl (3,9 mmol/l). Д-р Стив Еделман препоръчва средна глюкоза от 150 mg/dl (8,3 mmol/l) или по-ниска, със стандартно отклонение (начин за измерване на вариация от средната стойност) от 50 mg/dl (2,8 mmol/l) или по-ниско.
Има добри основания да се смята, че целите за време в целевата зона трябва да бъдат индивидуализирани в зависимост от лицето и обстоятелствата:
• достъп до средства (напр. новиинсулини, CGM, помпи); • риск от хипогликемия; • мотивация да отделяте от времето си за изучаване на своя диабет; • лични особености (напр. възраст).
Например, ако съм тийнейджър, аз … 1. Правя 3-4измервания с глюкомер на ден, което означава, че имам малко данни, които да анализирам и не мога да направя съответните „корекции“ своевременно. 2. Поемам храна с по-високо съдържание на въглехидрати, което води до големи скокове в кръвната глюкоза и изисква големи дози инсулин, с много съпътстващи глюкозни смущения и грешки. 3. Не положих много усилия в управлението на моя диабет, отчасти защото никой не ми каза, че поддържането на кръвната глюкоза в целевата зона ми помага да се почувствам по-добре още ДНЕС.
Когато аз бях тийнейджър аз не носех CGM. По онова време още не беше измислен, но ако трябва да отгатна, прекарвах около 50% от деня си в целевата зона от 70-180 mg/dl (3,9– 10mmol/l). Постигането на значително по-голямо време в диапазона като тийнейджър би било трудно, без да получавате повече данни за ниватана кръвната си глюкоза (1) и да промените начина си на хранене (2). С други думи, определянето на „цел“ би могло да ми помогне, но не разполагах със средствата, за да я постигна. Какво виждам, когато анализирам своите данни?
Какво сочат проучванията на компаниите:
В основно проучване на Medtronic MiniMed 670G, времето в диапазона 70-180 mg/dl (3,9– 10mmol/l) е било 72% при затворен хибриден цикъл, в сравнение с 67% по време на отворен цикъл. Участниците в проучването имали начална A1c от 7,4%, който се подобрил до 6,9% след поставяне на 670G. В проучване на Dexcom DiaMonD на техните потребители, времето в целевата зона 70-180 mg/dl (3,9 – 10 mmol/l) било 51% при използване на Dexcom CGM срещу 45% с глюкомер. Участниците имали повисок стартов A1c от около 8,6%, който се подобрил до 7,7% при използването на CGM. В проучване на Abbott IMPACT времето в целевата зона 70-180 mg/dl (3,9– 10 mmol/l) било 66% при използване на FreeStyle Libre срещу 61% с глюкомер. Проучването е направено както при хора на инжекции, така и хора с помпи и, по-важното, те са имали много ниско начално A1c от 6.8%. Въпреки това, те са прекарвали повече от три часа на ден в хипогликемия, при започване на проучването! Това е добър пример за това, че стойност на A1c около 7%ипо-ниска не е била с „голямо качество“, защото, за да бъде постигната е имало твърде много хипогликемични епизоди. В проучване на Tidepool, времето в диапазона (70-180 mg / dl) е средно 68% за цялата група от 354 души, като най-високо е при 65-85-годишните (83%) и най-малко при децата на възраст 1-5 години (57%).
Това обобщение, илюстрира няколко основни пункта:
• Достъпът до непрекъснати данни за кръвната глюкоза (използване на сензор) подобрява времето в целевата зона в сравнение с използването на глюкомер. • Възможността да се направят адекватни корекции в реално време допълнително подобрява времето в целевата зона- стрелките за CGM тенденциите или използването на автоматизирана система (напр. 670G) могат да помогнат активно да се избегне/ограничи времето, прекарано извън целевата зона. • Възрастта на хората наистина има значение- обикновено е по-трудно да се поддържа време в целевата зона при малки деца отколкото при възрастните.