РЕГЛАМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ПЪРВИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ПОХОД СРЕЩУ ДИАБЕТА ПО ВЪЗДУХ СУША И ВОДА

ЗА ПЕРИОДА 30/03/2019 – 06/04/2019г.

I.ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

 1. С този регламент се уреждат условията и редът за провеждане на

ПОХОД СРЕЩУ ДИАБЕТА.

 1. Регламента се утвърждава от Лайънс Клуб Видин като организатор.

      Време и място на провеждане и описание на туристическата проява:

 • Походът по вода ще се извърши по река Дунав от Видин до Русе/Гюргево /и обратно за моторните лодки/.
 • Походът по въздух ще се осъществи чрез привързано издигане на топловъздушен балон в градовете Видин, Козлодуй, Плевен, Свищов, Русе, Гюргево, Турну Магуреле, Корабия.
 • Походът по суша ще се извърши по следните два маршрути:

 

 1. Дунавски маршрут /следва маршрута на епичното вело приключение Дунав Ултра по българската част на маршрута www.dunavultra.com /
  1. Видин – Лом – Козлодуй
  2. Козлодуй – Оряхово – Никопол – Свищов
  3. Свищов – Русе
  4. Русе – Тутракан –Олтеница – Гюргево
  5. Гюргево – Зимнича – Турну Магуреле
  6. Турну Магуреле – Корабия – Бекет
  7. Бекет – Калафат – Видин

 

 

 • Дълъг маршрут

 

  1. Видин – Белоградчик – Монтана – Враца – Мездра
  2. Мездра – Червен Бряг – Плевен – Свищов
  3. Свищов – Велико Търново – Русе
  4. Русе – Тутракан – Силистра – Кълъраш – Олтеница – Гюргево
  5. Гюргево – Зимнича – Александрия – Рошиори де Веде
  6. Рошиори де Веде – Каракал – Крайова
  7. Крайова – Калафат – Видин
Дата Дунавски маршрут Дълъг маршрут
30.03.2019

/събота/

17-19ч – привързано издигане на балон Видински панаир/Калето
17:00-21:00ч концерт Видински панаир/Калето
31.03.2019

/неделя/

8:00ч старт на похода от Телеграф капия
10-12ч диабетен патрул в Лом, крайдунавски парк 10-12ч диабетен патрул в Белоградчик, пл.Възраждане
14-16ч диабетен патрул в Козлодуй пред Дома на енергетика 13-15ч диабетен патрул в Монтана, , пл.Жеравица
17-19ч – привързано издигане на балон пред кораба Радецки 16-18ч диабетен патрул в Враца, пл.Ботев
19-23ч – концерт в Козлодуй, Ботев парк пред кораба Радецки 19-21ч диабетен патрул в Мездра на площада пред Община Мездра
01.04.2019

/понеделник/

6:00ч старт на похода от кораба Радецки 4-8ч старт на похода от площада пред Община Мездра
07-09ч диабетен патрул в Оряхово, пл. Дико Илиев 08-10ч – привързано издигане на балон в Плевен, на футболно игрище зад стадион Плевен
13-15ч диабетен патрул в Никопол, пл. Пред община Никопол 10-12ч диабетен патрул в Плевен, пл. Възраждане
17-19ч – привързано издигане на балон в Свищов, на калето
19-23ч – концерт в Свищов – централен площад
02.04.2019

/вторник/

8:00ч старт на похода в Свищов от централен площад
12-14ч диабетен патрул в Русе, пл. Свобода 11-13ч диабетен патрул във Велико Търново, паметник на Асеневци
17-19ч – привързано издигане на балон в Русе, пл. Свобода пред Съдебната палата
19-23ч – концерт в Русе, пл. Свобода пред Община Русе
03.04.2019

/сряда/

8:00ч старт на похода в Русе от площад Свобода
06-10ч Благотворителна кампания свободен полет с балон над природен парк Русенски лом
08:00-16:00 Благотворителна кампания разходка с лодка
10-12ч диабетен патрул в Тутракан, крайдунавски парк
13-15ч диабетен патрул в Олтеница, крайдунавски парк 13-15ч диабетен патрул в Силистра, крайдунавски парк
16-18ч диабетен патрул в Кълъраш
17-19ч – привързано издигане на балон в Гюргево
19-23ч – концерт в Гюргево
04.04.2019

/четвъртък/

8:00ч старт на похода от Гюргево
10-12ч диабетен патрул в Зимнича
17-19ч – привързано издигане на балон в Турну Магуреле 14-16ч диабетен патрул в Александрия
19-23ч – концерт в Турну Магуреле 18-20ч диабетен патрул в Рошиори де Веде
05.04.2019

/петък/

8:00ч старт на похода от Турну Магуреле 8:00ч старт на похода от Рошиори де Веде
09-11ч – диабетен патрул в Корабия
17-19ч – привързано издигане на балон в Бекет 10-12ч диабетен патрул в Каракал
19-23ч – концерт в Бекет 14-16ч диабетен патрул в Крайова
06.04.2019

/събота/

8:00ч старт на похода от Бекет 8:00ч старт на похода от Крайова
13-15ч – концерт в Калафат, централен площад
19-23ч – концерт в Видин, Видински панаир/калето

 

 

 • ОРГАНИЗАТОР:

 

 

 1. Основен организатор на международния ПОХОД СРЕЩУ ДИАБЕТА е Лайънс Клуб Видин. Похода се реализра със съдействието на Общините през които преминава, както и на други Лайънс клубове от България, Български Туристически Съюз, Българска асоциация Диабет, Национална Асоциация на Децата с диабет
 2. Дейностите по организиране и финансиране на похода се извършват на доброволен принцип, чрез дарения и доброволчески труд от организаторите.

 

 

 • ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 1. В похода могат да участват всички групи, в това число и ученици, клубовете на Български Туристически Съюз, клубове и секции с неограничен брой туристи.
 2. По маршрута могат да се включват индивидуални участници и самостоятелно организирани групи, без да принадлежат към определена организация.

 

 

 • МАТЕРИАЛНО И РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

 

 

 1. За провеждане на международния ПОХОД СРЕЩУ ДИАБЕТА организаторите осигуряват:
 • Палатки за диабетни патрули
 • Материали за диабетни патрули
 • Озвучаване на диабетни патрули
 • Организиран и съгласуван с АПИ и Общинските администраций, маршрут за велосипеди, подсигурен с конвоиращи автомобили специално обозначени
 • Културно – художествена програма
 • Моторни лодки с лицензирани екипажи
 • Съгласуван маршрут по вода с Гранична Полиция
 • Мобилна кухня за хранене на участниците, отговаряща на стандартите и изискванията на контролните органи.
 • Мобилна сцена
 • Топловъздушен балон
 • Електрически велосипеди
 • Туристически каяци с лицензиран инструктор водач

 

 

 • ПО ВРЕМЕ НА ПОХОДА ЛАЙЪНС КЛУБ ВИДИН НЕ ОСИГУРЯВА

 

 

 1. Разходите за храна и нощувка на участниците
 2. Превозване или трнспортиране на групи или отделни участници
 3. Лайънс клуб Видин не носи отговорност за закупените и употребени храни и напитки от участниците в похода
 4. Застраховка на участниците
 5. Опазване на лични вещи от счупване или кражба
 6. Медикаменти и медицинско обслужване
 7. Защита от травми или наранявания станали по време на похода

 

 

 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

 

 

 1. Участниците в похода трябва да бъдат подходящо екипирани
 2. Участниците в похода следва да имат пълно оборудване съобразено с безопастността
 3. По време на похода е забранена употребата на наркотични и упойващи вещества
 4. По време на похода участниците спазват дисциплината и недопускат настъпване на опасни последствия за живота и здравето си, както и това на останалите участници в похода
 5. По време на похода е забранена употребата на пиротехнически материали, взривни вещества и оръжия
 6. Участниците носят морална и материална отговорност за опазване на обществения ред, чистотата и порядъка по време на похода

 

 

 • РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПОХОДА И СРОК

 

 

 1. В срок до 29,03,2019г., всички желаещи да участват следва да подадът попълнено ЗАЯВЛЕНИЕ пр.1, неразделна част от този регламент, на адрес гр.Видин ул. Дунавска 1, ет 2.
 2. Подалите заявления след уречения срок, участват в похода на своя отговорност и по собствена организация
 3. Ръководителите на ученически групи, следва до 29,03,2019г., да са подали информация за всеки един от членовете на сформираната от тях група както следва:
 • Три имена на детето и възраст
 • Документ за медицински преглед
 • Документ за валидна застраховка

При настъпили промени в списъжите, ръководителите на ученическите групи незабавно информират ръководството на Похода за промените

 

 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ

 

 

 1. Спазването на дисциплината, съзнателното и коректно отношение, опазването на природата и чистотата са предпоставка за успешното и безпроблемно протичане на похода
 2. При груби нарушения на реда и прояви несъвместими с целите на похода, организаторите имат право да отстранят нарушителите от похода, независимо дали имат подадена в срок декларация.
 3. Нашият регламент за провеждане на ПОХОД СРЕЩУ ДИАБЕТА, е наличен на страницата ни на адрес www.lionsvidin.org

 

Утвърдил:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

З А Я В Л Е Н И Е   З А У Ч А С Т И Е

 

От ………………………………………………../име на училището, организацията/

 

Директор ……………………………………../ три имена и телефон за контакт/

 

Ръководител на група : …………………………………../ три имена и телефон за контакт/

 

Общ брой участници, в това число и придружители

……………………………………………………. / три имена, възраст/

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

 

Директор:

                 / три имена подпис и печат/

 

Дата: