Маршрути

Походът е благотворителен и се провежда с доброволното участие на хора и организации по следните маршрути:

1. Дунавски маршрут /следва маршрута на епичното вело приключение Дунав Ултра по българската част на маршрута www.dunavultra.com/
1.1. Видин – Лом – Козлодуй
1.2. Козлодуй – Оряхово – Никопол – Свищов
1.3. Свищов – Русе
1.4. Русе – Тутракан –Олтеница – Гюргево
1.5. Гюргево – Зимнича – Турну Магуреле
1.6. Турну Магуреле – Корабия – Бекет
1.7. Бекет – Калафат – Видин

2. Дълъг маршрут
2.1. Видин – Белоградчик – Монтана – Враца – Мездра
2.2. Мездра – Червен Бряг – Плевен – Свищов
2.3. Свищов – Велико Търново – Русе
2.4. Русе – Тутракан – Силистра – Кълъраш – Олтеница – Гюргево
2.5. Гюргево – Зимнича – Александрия – Рошиори де Веде
2.6. Рошиори де Веде – Каракал – Крайова
2.7. Крайова – Калафат – Видин